Filter pre reverzú osmózu

Čo dokáže reverzná osmóza odstrániť?

Reverzná osmóza ako najdokonalejšia bežne použiteľná technológia úpravy vody umožňuje odstraňovať takmer všetky možné škodliviny. Konkrétne je to 90 až 98% všetkých minerálov, solí, dusičnanov, herbicídov, pesticídov, chloridov, fluoridov a síranov.

Ďalej je to 95 až 98% ťažkých kovov ako olovo, meď, ortuť, sodík, vápnik, bárium, chróm, kadmium, arzén, azbest, selén, rádium a iné. Reverzná osmóza odstraňuje aj organické zlúčeniny, baktérie, cysty a vírusy. Eliminuje aj postrach menom Escherichia Coli a Cryptosporidium Parvum.

Toto všetko je možné z vody odstrániť už v základnom balení. A je možné ísť ešte oveľa ďalej pri použití rôznych doplnkových filtrov.

Reverzná osmóza môže mať pripojené rôzne doplnkové filtre ako napríklad DI filter, filter na zmäkčenie vody, prípadne na odstránenie kremičitanov. Kremičitany (silikáty) odstraňuje reverzná osmóza len do úrovne 95 až 98%. Pri použití doplnkového filtra je odstránenie úplné.

Reverzná osmóza DI filter

 

Základná a bežne dostupná verzia reverznej osmózy má filter mechanických nečistôt ktoré by jemnú membránu mohli poškodiť, ďalej má filter z aktívneho uhlia na odstránenie chlóru a v neposlednom rade membránu reverznej osmózy – nazývanú tiež skrátene RO membrána.

Zoznam jednotlivých prvkov, ktoré dokáže reverzná osmóza odstrániť.

Reverzná osmóza + uhlíkový filter + 5um filterPred-filter 5um:

Sedimenty, Azbest, korózia z trubiek, Cysty Protozoa

Pred filter s aktívnym uhlím:

Chlór, Pesticídy, Organické znečistenie

Reverzná osmóza – membrána:

Tvrdosť vody (Vápnik, Horčík), Bárium, Dusitany, Dusičnany, Sedimenty, Železo, Azbest, korózia z trubiek, Cysty, Vírusy, Baktérie, Fekálne baktérie, Chlór, Chloridy, Nitráty, Herbicídy, Pesticídy, Organické znečistenie, Sulfáty, Draslík, Kadmium, Hliník, Ortuť, Olovo, Chróm, Arzén, Sodík, Selén, Rádioaktívne prvky, Aromatické uhlovodíky, Kyanid, Fluór, Stroncium, Estrogén – ženský hormón z antikoncepcie

Reverzná osmóza ako záchrana mužov?

Zaujímavá informácia hlavne pre mužov je, že reverzná osmóza dokáže z vody odstrániť aj estrogén – ženský hormón, ktorý sa do kolobehu vody v prírode dostáva stále viac a viac z ženskej antikoncepcie. Žiaľ technológie v čističkách vôd si s ním momentálne vôbec nedokážu poradiť. Estrogén sa tak stále vo väčších dávkach objavuje vo vodách balených ako aj z vodovodného kohútika. Negatívne vplyvy ženského hormónu na mužské telo sú obrovské – zníženie libida, zníženie plodnosti a navyše aj zvýšenie rizika vzniku rakoviny.